Regulamin sklepu internetowego www.dasmedic.pl

 

 

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a.      „Sprzedawca” – Das Medic Sp. z o. o., ul. 1 Maja, nr 5, 26-020 Chmielnik, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 657 295 81 15, e-mail: kontakt@dasmedic.pl,

b.      „Sklep” sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://dasmedic.pl oraz jej podstronach,

c.       „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie, pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

d.      „Sklep Stacjonarny” – sklep prowadzony przez Sprzedawcę w budynku położonym w Chmielniku (26-020), przy ul. 1 Maja 5.

e.      „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

f.        „Konsument” osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

g.      „PB jednoosobowy” osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,

h.      „Polityka” – Polityka prywatności i plików cookies, dostępna pod adresem https:// dasmedic.pl/content/2-polityka-prywatnosci

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4

Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub producentów tych towarów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub producenta może stanowić naruszenie praw autorskich.

                                                          

§ 5

1.      Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.      Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

3.      Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują: kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.

 

§ 6

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta lub po założeniu Konta w Sklepie.

 

§ 7

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 

§ 8

1.      Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.      Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9-12 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta w Sklepie

 

§ 9

1.    Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć przycisk „Nie masz konta? Załóż je tutaj” znajdujący się na podstronie Sklepu służącej do logowania się do Konta w Sklepie, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji. Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.

2.    W formularzu należy podać: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.

4.    Kliknięcie przez osobę, która wypełniła formularz rejestracyjny, przycisku „Zapisz” jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Na adres email podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta w Sklepie.

5.    Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 16 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6.    Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia.

7.    W celu pełnego wykorzystania Konta, Klient powinien w swoim Koncie, w zakładce „Dodaj pierwszy adres” podać swój alias, imię, nazwisko, dane firmy, adres oraz numer telefonu.

 

 

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 11

Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień i podglądu historii zamówień oraz pokwitowań korekt płatności.

 

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

 

§ 12

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 13

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera na odpowiednich podstronach Sklepu towary poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy wybranym przez Klienta towarze. Wybrane towary nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie, poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
 2. Po wybraniu towarów, które Klient chce kupić, należy kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie może je założyć wypełniając imię, nazwisko, adres e-mail, rubrykę „Hasło” oraz akceptując Regulaminu oraz politykę prywatności i plików cookies. Jeżeli Klient posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować. W przypadku gdy Klient chce złożyć zamówienie bez zakładania Konta, wówczas niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.
 4. Po kliknięciu przycisku „Dalej” Klient podaje adres dostawy, ma także możliwość wskazania aliasu, danych firmy oraz numeru telefonu.
 5. W kolejnym etapie należy wybrać sposób dostawy. Obok dostępnych sposobów dostawy wyświetlone są ich koszty. Klient ma także możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia.
 6. W następnym kroku Klient wybiera sposób płatności. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 7. W rubryce „Razem” wyświetlona będzie cena obejmująca łączną kwotę, któKlient będzie zobowiązany zapłacić, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Klient ma możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania poprzez powrót do zawartości koszyka.
 8. Na tym etapie składania zamówienia należy sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa w postanowieniu powyższym, co skutkuje zawarciem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
 9. W przypadku wyboru sposobu płatności realizowanego przez zewnętrznego operatora, Klient po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe.

 

 

V. Dostawa i płatności

 

§ 14

1.      Płatności obsługiwane są poprzez serwis Przelewy24, w ramach którego dostępne są m.in. następujące sposoby płatności: przelew online, płatność metodą Blik, Apple Pay, Google Pay, karta kredytowa, PayPo oraz Visa Mobile.

2.      Dostawa następuje przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia pod adresem Sklepu stacjonarnego.

3.      Koszty dostawy ponosi Klient, jednak Sprzedawca może wprowadzić określone progi wartości zakupów, od których będzie pokrywał koszty dostawy, jak i stosować inne promocje dotyczące tych kosztów.

4.      Klient jest informowany o kosztach związanych z dostawą oraz sposobem płatności przed zawarciem umowy.

 

§ 15

1.      Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży zgodny z przepisami podatkowymi.

2.      Klient wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 

VI. Zwroty i reklamacje

 

§ 16

1.      Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

2.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.      Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://dasmedic.pl/img/cms/formularz-odstapienia.pdf, choć nie jest to obowiązkowe.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

a.      których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d.      w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

7.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9.      Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10.  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 17

1.      Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

2.      Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub na wskazany tam adres e-mail lub w Sklepie Stacjonarnym.

3.      W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.      Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

5.      Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do Produktów dostarczonych przedsiębiorcy zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie obejmuje PB jednoosobowych oraz Konsumentów.

 

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta

 

§ 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 19

 1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit. a, podany tam adres e-mail lub w innej formie.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:

a.      zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,

b.      podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów, informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 

 

VIII. Zmiany Regulaminu

 

§ 20

1.      Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.      wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b.      zmian sposobów dostawy lub płatności,

c.       modyfikacji ścieżki zakupowej,

d.      zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.      W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3.      Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 19 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

4.      Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

§ 21

 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 22

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 23

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na pod adresem https://dasmedic.pl/content/3-regulamin

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach zarządzania podstawowymi funkcjami strony, statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym dopasowania treści i reklam do Użytkownika. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym je zablokować. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania przez nas plików cookies. Kliknij i dowiedz się więcej